Εμπειρία, οργανωτική ικανότητα, ικανό ανθρώπινο δυναμικό!

Στη μετακομιστική-μεταφορική εταιρεία Μιχελουδάκης Εμμανουήλ, στο Ηράκλειο, παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για την ασφαλή και άμεση μεταφορά των οικοσκευών σας και τη μετέγκατασταση της επιχείρησής σας. Και μάλιστα, στις καλύτερες τιμές!

Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει, με προσοχή, το αμπαλάρισμα της οικοσκευής και του επαγγελματικού σας εξοπλισμού, καθώς και τη συσκευασία εύθραυστων αντικειμένων.

Με άψογη οργανωτική ικανότητα μεριμνούμε για την αποφυγή ζημιών, ενώ χρησιμοποιούμε, πάντα, τα πλέον σύγχρονα και ποιοτικά υλικά συσκευασίας. Ταξινομούμε και διαχωρίζουμε τα προς μετακίνηση αντικείμενα για την εύκολη μεταφορά τους και την αποσυσκευασία τους χωρίς καμία φθορά!

Στην εταιρεία Μιχελουδάκης Εμμανουήλ φροντίζουμε για τα πάντα, απαλλάσσοντάς σας από οποιοδήποτε άγχος!

Διαθέτουμε και εξοπλισμό με ανυψωτικά μηχανήματα παντός τύπου, ώστε να προβαίνουμε σε ειδικές ανυψώσεις, όπου δεν είναι δυνατή η πρόσβαση κατά τη διεκπεραίωση των εργασιών μας.

Με σεβασμό στο χώρο σας & τα προσωπικά σας αντικείμενα

Εγγυημένες Υπηρεσίες Μετακόμισης!

Μετακομίσεις οικοσκευών, γραφείων, εταιρειών, δημόσιων οργανισμών
Διεκπεραίωση μετακομίσεων όλων των ειδών, από την πιο απλή έως την πλέον απαιτητική, με την ίδια φροντίδα και συνέπεια
Μεταφορές - διανομές εμπορευμάτων, εντός των χρονικών ορίων που εσείς επιθυμείτε
Μεταφορές εύθραυστων αντικειμένων, πιάνων, έργων τέχνης
Εξειδίκευση σε βαρέα & ογκώδη αντικείμενα
Αμπαλάζ - Συσκευασία
Συσκευασία/Αποσυσκευασία επίπλων
Αμπαλάρισμα με τα πιο σύγχρονα υλικά συσκευασίας
Χρήση ενισχυμένων χαρτοκιβωτίων, κατάλληλων για μετακομίσεις
Συσκευασία υαλικών
Δωρεάν Συνδέσεις/Αποσυνδέσεις ηλεκτρικών συσκευών
Έμπειρο προσωπικό, υπευθυνότητα, ασφαλισμένα φορτία

Αξιόπιστες & σύγχρονες λύσεις μετακόμισης

Ασφαλείς μετακομίσεις, χωρίς φθορές των προσωπικών σας αντικειμένων

Ειδικές τιμές σε φοιτητές/στρατιωτικούς

TOP εσπα