ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΩΝ

Διαθέτουμε σύγχρονο στόλο ιδιόκτητων φορτηγών, ώστε να ανταποκρινόμαστε, άμεσα και αποτελεσματικά, σε όλες τις μεταφορές και μετακομίσεις.

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Προβαίνουμε σε μεταφορές και ανυψώσεις οικοσκευών και εμπορευμάτων χωρίς καμία φθορά, με σύγχρονα ανυψωτικά μηχανήματα.

ΑΜΠΑΛΑΖ ΟΙΚΟΣΚΕΥΩΝ

Με τα πλέον σύγχρονα υλικά συσκευασίας και ειδικές κούτες για μετακόμιση, αναλαμβάνουμε με επιτυχία το αμπαλάζ των οικοσκευών σας.

TOP εσπα